Struktur och upplägg

AfHo® är en dansklass i träningsform, förkoreograferad till viss del – men med frihet och möjlighet till variation och till att anpassa efter gruppens behov.
AfHo® gör sig allra bäst i 45-minuters format, men kan självklart även köras som 55 min.

Konceptets struktur:
Var fjärde månad (d.v.s. 3 ggr om året) kommer nytt material.
Materialet består av en längre koreografi uppdelad i olika block samt en musikmix som är exklusiv för AfHo®.

 

Klassupplägg:

  • Uppvärmning
  • Koreografi/konditionsdel
  • Groove down/stretch

Uppvärmningen består av två låtar.
Låt 1 är afro-orienterad där fokus ligger på att öppna upp och lösgöra med mjuka, stora, cirkulära rörelser som framförallt öppnar upp och får igång överkroppen.
Låt 2 är house-orienterad och där introduceras jacking (själva gunget/groovet som är signifikant för house) samt det lite snabbare fotarbetet med enkla uptempo-steg och rytmikförändringar.

Instruktören får till respektive release ett par obligatoriska rörelser/steg som ska vara med i uppvärmningen – och utöver det är den fri.

Varje instruktör ha med minst två block från aktuell release i koreografidelen.
Utöver det så går det exempelvis att kombinera med block från tidigare releaser.
Instruktören bestämmer själv ordningen på sina block.

Här är ett exempel på hur en licensperiod kan se ut:
Starta upp med block 1, 2, 3
Därefter 3, 4, 5
Därefter 5, 6, 2
Därefter 4, 6 + ett äldre block.

På så sätt kan instruktören jobba med variation och hålla klassen levande – men deltagarna får ändå igenkänningseffekten och kan känna sig trygga i det.

Utlärningen är inte satt till musiken – så varje instruktör kan definitivt sätta sin personliga prägel på klassen och dess nedbrytning/utlärning.
Dock finns en tydlig riktlinje – och tanke – när det gäller pedagogiken som ska följas, som förklaras (och praktiseras) under själva utbildningen.
Med koreografin (som instruktörerna får på video) så kommer även ett förslag på utlärning till varje block.