Priser

Utbildningskostnaden ligger för närvarande på 2 995 kr ex moms (6%)
Blir du godkänd från utbildning så blir du automatiskt licensierad utan extra kostnad.
Licensen är personlig och knuten direkt till instruktören. För att få instruera konceptet, och för att få tillgång till nytt material,  krävs det att en återkommande lincensavgift betalas så licensen förblir aktiv och giltig.

Licensavgiften är 600 kr ex moms (25%) och den betalas tre gånger per år i samband med att ny release släpps.
Avgiften inkluderar även koreografi och musik

Vid behov går det att vila sin licens upp till ett år.
Vid avslut eller vila är det en månads uppsägningstid.